Var med och påverka!

Vi behöver dig som vill vara med och göra skillnad. Genom att vara aktiv inom vår förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med egen funktionsnedsättning. Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra: – Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel. – Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller syskongrupp. – Du kan arbete intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra beslutsfattare. – Du kan vara med i styrelsen. Föreningen blir ofta inbjuden till olika samverkansmöten, där vi kan påverka på många olika sätt. Om du vill vara med och hjälpa till kan du få stöd och hjälp av styrelsen och andra medlemmar. Kanske har du egna idéer om hur du vill bidra?