Vår Bok

boken
Foto: Jan Lindblad Jr.

Boken Utanför Vanligheten skildrar berättelser från 10 personer som lever med olika NPF – Diagnoser som till exempel ADHD och Aspergers Syndrom.

Idén till boken är deras egen och har tagits fram i projektform med medel från Allmänna Arvsfonden i lokalföreningen Attention KFV-regionen.

Ni som läsare får ta del av mycket personliga berättelser från personerna som lever med diagnoserna i sin vardag. Utanför Vanligheten innehåller dels intervjuer genomförda av frilansjournalisten Anna Lytsy dels egna texter och dikter av de medverkande.

Alla personerna i Utanför Vanligheten har en sak gemensamt. De har alla stött på myndigheter och myndighetspersoner som inte förstått sig på dem.

Nu vill vi skapa en bredare acceptans och förståelse för att alla är lika men kanske gör saker på lite olika sätt. Ingen utifrån kan beskriva hur det är att leva med NPF, det har de själva fått göra här.

Boken riktar sig till alla som vill ha en bredare kunskap och förståelse för de olika diagnoserna.

Boken kostar 200 kronor

Fraktkostnad:
1 bok = 44 kr
2 böcker= 60 kr
Vi kan endast sända två böcker per paket och paketet sänds som B-post.
Beställ via detta formulär: