Valberedningen behöver nomineringar

Hej medlemmar!
Inför årsmötet är det dags att välja personer till styrelsen,
både som ordinarie ledarmöter och som suppleanter.
Vi vill därför ha in förslag på lämpliga personer
för detta. Vill du själv vara med att aktivt påverka föreningens aktiviteter och framtid eller
känner du någon som skulle vara lämplig för det, kontakta oss gärna via facebook
eller kontakta oss i valberedningen för nomineringar. Val av styrelsen görs sedan på årsmötet.
Mvh Mia Berglund
mail: miosen72@gmail.com
tel: 0723609073
och Ann Filppu
mail: filppu68@hotmail.com
tel: 0701759039