Om oss

Attention KFV (Katrineholm-Flen-Vingåker) är en intresseförening för personer med neuropsykiatriska diagnoser (NPF) som t.ex. ADHD, ADD, ASD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, Dyslexi och Dyskalkyli.

Föreningen är även till för anhöriga och andra personer som möter människor med neuropsykiatriska diagnoser i vardagen.

I början av 2008 kontaktade en förälder den lokala tidningen med frågan om det fanns någon förening för föräldrar till personer med NPF. Gensvaret var stort, både bland anhöriga och personer med diagnos och lokalföreningen har idag ca 120 medlemmar. Föreningen ingår i Riksförbundet Attention som idag har 15 500 medlemmar.

Föreningen fick snabbt igång verksamhet såsom anhörigträffar, en barngrupp och en grupp för vuxna med diagnos. Dessa grupper träffas regelbundet och har aktiviteter, anordnar föreläsningar mm. Det var i den så kallade Vuxengruppen som idén till boken Utanför Vanligheten, föddes.

Föreningens styrelse arbetar ideellt och består av både anhöriga och människor med NPF-diagnos.

Föreningen har fått två projekt finansierade av Arvsfonden:
Bokprojektet Utanför vanligheten, som höll på 2010 till 2012 och projektet, Tillväxten – utvecklingen av ett deltagarägt tillsammansföretagande som löper från 2013 till 2016.

boken     tillvaxten