Föreningen är nu vilande!

På årsmötet i söndags avgick samtliga i styrelsen. Valberedningen har inte lyckats hitta några som vill ta över och därför kommer föreningen tills vidare ligga vilande tills nästa år då beslut får tas om föreningen ska läggas ner.