Är du anhörig och/eller förälder till någon med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

FÖRELÄSNING NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR (NPF)

Är du anhörig och/eller förälder till någon med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

(såsom ADD, ADHD,ASD, autismspektrumtillstånd, tvång, språkstörning osv)

Den 29/11 kl 18-19.30
Plats:Hörsalen, Kulturhuset Ängeln (dvs biblioteket).
Föreläsningen är gratis, men föranmälan krävs pga begränsat antal platser.

Föreläsare är Jenny Kindgren som arbetar med anhörigfrågor på Riksförbundet Attention. Jenny har kunskap och erfarenhet inom NPF och är också själv anhörig. Det blir en kväll med fakta, metodtips och tankar kring hur man kan se ljusglimtar i den ibland tuffa vardagen som anhörig.

Föreläsningen sker i samverkan mellan Anhörigstödet och Prio-satsningen Katrineholms kommun, Attention riks och Attention KFV-regionen.

Anmälan till anhörigstödet senast 25/11 på anhorigcentralen@katrineholm.se eller på telefon 0150-57860

Välkomna!

Läs mer  www.katrineholm.se/anhorigstod